Na­kon od­la­ska Stojana Vukčevića , u ta­bo­ru Mornara su br­zo re­a­go­va­li i angažovali iskusnog Zo­ra­na Ako­vi­ća iz ekipe Berana. Tako da će Mornar u nastavku imati odličan golmanski dvojac Stefan PopovićZoran Aković.

Karijera Zorana Akovića

Iza Ako­vi­ća je bo­ga­ta ino­stra­na ka­ri­je­ra. Uz Asi­ri­sku, bra­nio je još u tri šved­ska klu­ba Va­sa­lunds, Ge­fle i Hu­skvar­nu, a jed­no vri­je­me bio je i član ma­đar­skog Keč­ke­me­ta.

2020/2021ZetaFIL204824240200701
2019/2020ZetaFIL243828280100501
2018/2019Novi PazarPRL681990100001
2018/2019RudarFIL105412120100200
2018AssyriskaETT360440040000
2017VasalundETT810990010200
2016VasalundETT211624240110200
2015GefleALL0000090000
2015HusqvarnaETT116413130000210
2014HusqvarnaSUP198022220050400
2013/2014ČelikFIL153017170000200
2012/2013JedinstvoFIL284732320100400
2011/2012BeraneFIL261029290000600
2010/2011Kecskeméti TENBI0000050000
2010/2011BarFIL117013130001100
2009/2010BarFIL901100000